Stres zwierząt towarzyszących - fizjologia, emocje, zachowanie.

Andrzej Kłośiński Andrzej Kłośiński