Zdjęcie główne
MISJA I WARTOŚCI


Misją firmy Royal Canin jest tworzenie precyzyjnych rozwiązań żywieniowych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb zwierząt i sprzyjających
ich zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu.

Ideały, w które wierzymy

Misją firmy Royal Canin jest tworzenie precyzyjnych rozwiązań żywieniowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zwierząt i sprzyjających ich zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu. Wdrażanie przyjętej misji zasadza się na dwóch wzajemnie uzupełniających się filarach:
 
  • „Obserwacja i nauka” - To dogłębne poznanie indywidualnego zapotrzebowania pokarmowego kotów i psów, uzyskane dzięki obserwacjom (czynionym przez hodowców i profesjonalistów) oraz badaniom naukowym.
 
  • „Wiedza i szacunek” - Ciągłe poszerzanie wiedzy na temat zwierząt w celu tworzenia coraz precyzyjniejszych rozwiązań żywieniowych. Cel ten realizowany jest poprzez ścisłą współpracę z lekarzami weterynarii, ośrodkami naukowymi, a także hodowcami oraz właścicielami kotów i psów. W Royal Canin nie dopuszcza się jakichkolwiek inwazyjnych badań na zwierzętach. Odrzucane są również wszelkie formy antropomorfizmu.
 
Pasja do zwierząt i wyjątkowe zaangażowanie w ich zdrowie jest warunkiem wpływającym nie tylko na badania i rozwój produktów firmy. Od kilku lat Royal Canin Polska jest także aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych „Polkarma”.
 
Prowadzenie jeszcze dokładniejszych obserwacji naukowych jest możliwe dzięki utworzeniu na terenie Centrum Badawczego Royal Canin dwóch wyjątkowych i innowacyjnych ośrodków hodowli psów i kotów.