Zdjęcie główne
UPODOBANIA


Historia żywienia może mieć duży wpływ na kształtowanie
preferencji pokarmowych. Dotyczy to zwłaszcza kotów
przebywających w zmiennych warunkach, ale może
także występować u zwierząt utrzymywanych
w warunkach hodowlanych.

Co ma wpływ na upodobania pokarmowe kotów?


Wpływ okresu prenatalnego

Nabywanie pewnych preferencji następować może bardzo wcześnie, już w życiu płodowym. Płody otoczone są przez płyn owodniowy, który zawiera składniki wchłaniane przez łożysko (Thorne, 1985). System rozpoznawania smaku u kotów, staje się aktywny w ostatnich dniach ciąży.

Podczas laktacji, skład mleka matki uzależniony jest od jej diety. W tym czasie u kociąt mogą rozwijać się już pewne preferencje.
Wpływ okresu odsadzania

Odsadzenie to bardzo istotny moment w historii żywienia dla każdego zwierzęcia. Moment, w którym kot po raz pierwszy ma do czynienia z karmą w formie stałej ma prawdopodobnie decydujący wpływ, zwłaszcza jeżeli ma miejsce w obecności matki. Jedząc swój pierwszy stały pokarm, kocię nie wybiera najbardziej smakowitej karmy na podstawie swoich wrodzonych doświadczeń. Wybierze to, co je jego matka, nawet jeżeli jest to pożywienie nietypowe dla kotów. Preferencje pokarmowe nabyte podczas okresu odsadzania przy obecności matki, utrzymywały się u kociąt aż do 4-5 miesiąca życia.
Wpływ okresu późniejszego

Doświadczenie pokarmowe ma duży wpływ na rozwój awersji a znaczne zróżnicowanie diety to jeden
z podstawowych czynników prowadzących do rozwoju neofilii (częściej) lub neofobii - czyli dwóch istotnych strategii selekcji pokarmu.

Z całą pewnością tryb życia oraz rodzaj diety wpływają na dokonywany przez zwierzę wybór. W prowadzonych badaniach koty domowe wykazywały częściej zjawisko neofilii; były mniej wybredne niż koty pochodzące z hodowli, ponieważ otrzymywały bardziej jednolitą, lepiej zbilansowaną dietę.