Hodowle kotów rasy orientalny

Aktualne mioty

Ari-Gan * PL

Marzena Włodarska

601 949 707

W hodowli koty rasy Orientalnej i Syjamskiej.