Znęcanie się nad zwierzętami – gdzie zgłosić jego przejawy?

Co jakiś czas media obiega informacja o kolejnym akcie przemocy wobec zwierząt. Dowiadujemy się o tym z portali społecznościowych czy telewizji. Problem dotyczy nie tylko psów i kotów, ale i innych żywych stworzeń. Przestępstw wobec czworonogów nie wolno ignorować. Co robić, będąc świadkiem takiej sytuacji? Gdzie zgłosić znęcanie nad zwierzętami?

W zwalczaniu przemocy wobec zwierząt najważniejsze jest szybkie reagowanie na jego nawet najmniejsze przejawy. Każde agresywne zachowanie opiekuna wobec czworonoga może świadczyć o istnieniu większego problemu. Nasze działanie w takiej sytuacji nie powinno się jednak kończyć na jednorazowej reakcji. Bardzo istotne jest zgłoszenie sprawy do odpowiednich służb. Warto też szukać pomocy w różnych miejscach, aby postępowanie w obliczu łamania praw zwierząt przebiegało wielotorowo.

Znęcanie nad zwierzętami – kwestie prawne

Czasami świadkowie przemocy wobec zwierząt nie są pewni, czy na pewno to, co widzieli, można uważać za przestępstwo. Dlatego warto podkreślić, że polskie prawo nie tylko zabrania złego traktowania zwierząt, ale nakazuje ich humanitarne traktowanie. Przepisy zobowiązują nas do spełniania życiowych potrzeb czworonogów oraz zapewniania im odpowiedniej opieki i ochrony.

Czytaj także: jak wychować psa podczas okresu buntu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. znęcanie się nad zwierzętami to zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień istotom żywym. W przypadku zwierząt domowych chodzi tutaj w szczególności o zadawanie ran lub okaleczanie czworonogów, bicie ich twardymi, ostrymi przedmiotami w celu zadania bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha czy dolnych częściach kończyn.

Nie tylko przemoc wobec zwierząt jest regulowana prawnie

Warto podkreślić, że do tej samej kategorii prawnej co znęcanie się nad zwierzętami zalicza się porzucenie zwierzęcia, w szczególności psa lub kota. Jako znęcanie się prawo kwalifikuje również przetrzymywanie czworonogów w niewłaściwych, niechlujnych warunkach i w pomieszczeniach/klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Pod koniec 2017 r. sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy z 1997 r. Zakłada on m.in. zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami (z 2 do 3 lat) oraz karę do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt.

Natychmiastowa reakcja

Jeżeli jesteśmy świadkiem jednego z wymienionych wyżej przestępstw lub jakiegokolwiek niepokojącego zachowania wobec czworonoga, należy reagować od razu. Naszym obowiązkiem jest zwrócenie uwagi opiekunowi psa lub kota, np. kiedy widzimy, że przetrzymuje on zwierzę w niewłaściwych warunkach. Jeśli z kolei widzimy kogoś, kto bije czworonoga, konieczne jest powstrzymanie tej osoby i w miarę możliwości zabranie psa czy kota w bezpieczne miejsce.

Dlaczego natychmiastowa reakcja jest tak ważna? Ponieważ przemoc wobec zwierząt ma tendencję do szybkiej eskalacji. Brak przeciwdziałania ze strony innych utwierdzi sprawcę w jego bezkarności. Nasza bierna postawa może przyczynić się do tragedii.

Jak reagować na przemoc wobec zwierząt?

Podejmij dodatkowe działania

Poza zawiadomieniem Policji lub Straży Miejskiej warto zwrócić się do straży gminnej, policji dla zwierząt, Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami lub innej instytucji na poziomie samorządowym, działającej w obronie czworonogów. Tego typu organ ma możliwość wystąpienia do prezydenta, burmistrza czy wójta o wydanie decyzji dot. czasowego odebrania zwierzęcia. Zostanie ono umieszczone w domu tymczasowym lub lokalnym schronisku do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli sytuacja wymaga nagłej interwencji, bo np. życie zwierzęcia jest zagrożone, czworonóg może zostać odebrany przez odpowiednie służby nawet bez uzyskania takiej zgody.

Pamiętaj o organizacjach prozwierzęcych

W Polsce działa wiele organizacji, których profil działalności jest tożsamy lub podobny z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami. Na co dzień walczą one z przejawami znęcania się nad zwierzętami. Część z nich posiada również uprawnienia do przeprowadzania interwencji w przypadku podejrzeń o przemoc wobec czworonogów. Organizacje te często współpracują z Policją, gromadzą dowody i dzięki ich zaangażowaniu organy ścigania mają ułatwione zadanie.

Inspektorzy pracujący w tego typu podmiotach posiadają wszelkie kompetencje do ochrony czworonogów. Po odebraniu krzywdzonych zwierząt opiekują się nimi, zapewniają pomoc weterynaryjną i szukają im nowych domów.

Masz szansę zrobić więcej dla zwierząt

Można również walczyć z przemocą wobec zwierząt, wspierając inicjatywy prozwierzęce. W większości działają one jedynie dzięki wsparciu darczyńców. Regularne przekazywanie datków na rzecz wybranej akcji zapewnia jej środki do przeciwdziałania przemocy. Nie bądź obojętny – walcz z jakimikolwiek przejawami agresji czy przemocy wobec zwierząt.

Pamiętaj! Tylko szybka reakcja, a potem surowa kara dla sprawców, mogą w dłuższej perspektywie zmniejszyć skalę problemu. Nie odwracaj głowy i nie bądź obojętny wobec znęcania się nad zwierzętami.

15962

Interesujące? Chcesz
wiedzieć więcej? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Błąd zapisu

zamknij