Dlaczego karmy Royal Canin są najlepsze dla psów?

Kiedy w 1968 roku francuski lekarz weterynarii Jean Cathary tworzył markę Royal Canin, kierował się dewizą: zwierzę na pierwszym miejscu. Filozofia ta przyświeca firmie do dziś. Co sprawia, że produkty Royal Canin – jak żadne inne – zapewniają czworonogom prawidłowy rozwój, a także dobre samopoczucie i kondycję?

Receptury poszczególnych karm Royal Canin różnią się składem, uwzględniając odmienne potrzeby psów ze względu na ich rasę, wielkość, wiek i szczególne wymagania. Bez względu na rodzaj, wszystkim produkowanym karmom przyświeca jeden cel – stanowić najlepsze z możliwych pożywienie. Dbając o optymalny bilans składników odżywczych, ich przyswajalność, a także smak karmy, Royal Canin ma na uwadze przede wszystkim dobro czworonogów.

Gdzie powstaje karma dla psów Royal Canin?

Ponad 6200 wykwalifikowanych specjalistów z pasją i zaangażowaniem codziennie pracuje po to, aby dostarczać milionom psów idealnie zbilansowane pożywienie najwyższej jakości. W fabrykach Royal Canin powstaje obecnie 171 rodzajów karmy dla psów. Receptury każdej z nich opracowywane są z największą starannością w nowoczesnych laboratoriach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej, rejonie Azji i Pacyfiku, a także w powstałym w 2001 roku Centrum Badań i Rozwoju Royal Canin w Aimargues we Francji.

Wyjątkowa różnorodność produktów

Każdy pies – w zależności od rasy, wieku, stanu zdrowia, stylu życia, otaczającego go środowiska oraz specjalnych potrzeb – powinien spożywać inny rodzaj pokarmu. Priorytetem Royal Canin jest więc produkcja karm, które jak najprecyzyjniej odpowiadają na indywidualne wymagania żywieniowe czworonogów. Możliwe jest to dzięki dokładnemu poznaniu specyficznych potrzeb konkretnych grup zwierząt, którym dedykowane są poszczególne produkty, a także poprzez stałą współpracę z fachowcami.

Są wśród nich hodowcy, lekarze weterynarii, sprzedawcy w sklepach zoologicznych, a także sami klienci z 84 krajów, w których mieszczą się oddziały firmy. Ponadto w Centrum Badań i Rozwoju w Aimargues regularnie organizowane są spotkania, na których omawiane są sugestie klientów oraz wyniki najnowszych badań naukowych w dziedzinie żywienia psów. Stanowią one inspirację do nieustannego ulepszania składu karm, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Smak, który został wybrany przez psich specjalistów

O ostatecznej formule produktów decydują jednak preferencje samych psów oraz wyniki testów, które sprawdzają reakcje czworonogów na daną karmę – między innymi to, czy jedzą ją z ochotą. W ośrodku Royal Canin, w komfortowych warunkach i pod stałą opieką medyczną, mieszka 160 psich degustatorów 26 ras. To właśnie dzięki nim, receptury karm Royal Canin tak celnie trafiają w preferencje i potrzeby zwierząt.

Tym, co wyróżnia karmy Royal Canin na tle innych, jest między innymi ich wyjątkowa smakowitość. Przed wprowadzeniem do sprzedaży, we francuskiej fabryce firmy wyposażonej w zminiaturyzowaną linię produkcyjną, produkuje się testowe ilości karm. Następnym krokiem jest przeprowadzenie ich szczegółowych badań.

 • Pojedynczy test jednej karmy

W ramach badania, zwierzęta otrzymują porcję karmy. Analizie podlega jej całkowita konsumpcja oraz ewentualne reakcje: czy zwierzę odmawia jedzenia, w jaki sposób je i czy robi to z apetytem. Mierzony jest także czas spożywania posiłku.

 • Test dwóch misek

Obserwowane jest zachowanie zwierzęcia w stosunku do dwóch różnych karm – testowanej i konkurencyjnej. Dokonuje się przy tym pomiaru dwóch parametrów: ilości spontanicznie skonsumowanej przez psa karmy w określonym przedziale czasowym oraz czasu konsumpcji ustalonej porcji. Badanie jest rejestrowane na nagraniu wideo, na podstawie którego wyciągane są wnioski na temat zachowań pokarmowych zwierzęcia, sposobu konsumpcji czy trudności uchwycenia krokieta.

 • Badania stosunku konsumpcji

Prowadzone są w czasie wyżej wymienionego testu dwóch misek. Określają jaki procent karm zjadanych przez psich testerów stanowi produkt poddany weryfikacji. Najpierw stosunek konsumpcji oblicza się indywidualnie dla każdego zwierzęcia, a następnie zbiera się wyniki wszystkich psów biorących udział w badaniu i wylicza średnią. Jednocześnie ustala się ilość danej karmy, którą zwierzę musi zjeść, aby można było stwierdzić, że wykazuje względem niej preferencję. Nazywa się ją progiem konsumpcji. Zakłada się na przykład, że pies woli daną karmę, jeśli zjada jej dwukrotnie więcej niż innej.

 • Test pierwszego wyboru

W ramach eksperymentu z dwoma miskami przeprowadza się także test pierwszego wyboru. Pozwala on ustalić jaki procent zwierząt biorących udział w badaniu rozpoczyna posiłek od danej karmy, a więc w jakim stopniu jest ona dla nich atrakcyjna.

 • Ocena organoleptyczna

Na jej podstawie udaje się stwierdzić w jakim stopniu zachęcający do jedzenia jest zapach pożywienia. Następnie badany jest jego kształt i tekstura krokietów. Na samym końcu analizowany jest smak, gdyż zmysł ten jest u psów słabo rozwinięty.

Badania dążące do poznania zwierzęcych gustów są nieinwazyjne, to znaczy bezpieczne dla zdrowia zwierzęcia i nieingerujące w jego organizm. Przeprowadzane są one z dużą dbałością o szczegóły zarówno w laboratoriach, jak i warunkach domowych. Do udziału w nich dopuszczane są wyłącznie psy dorosłe, które posiadają potwierdzoną zdolność do rozróżniania karm. Ustala się ją dzięki przeprowadzaniu specjalistycznych procedur zwanych protokołami. W trosce o wiarygodność wyników, specjaliści uwzględniają też specyficzne predyspozycje danej rasy oraz indywidualną historię żywienia zwierzęcia uczestniczącego w badaniu. Składa się na nią na przykład ewentualna tendencja do neofilii (upodobania do nowych smaków) albo neofobii (niechęci i strachu przed nowościami), a także awersja do konkretnych składników pokarmowych.

Dlaczego smakowitość karmy dla psów jest tak istotna?

Niektóre psy są bardzo wybredne. Chociaż najczęściej wynika to nie z ich cech fizjologicznych, a charakteru danego zwierzęcia, to problem ten powszechnie dotyczy na przykład seniorów, u których zmysł węchu z wiekiem ulega osłabieniu. Tymczasem to przede wszystkim nosem kieruje się zwierzę, wybierając pokarm. Z tego powodu do produkcji karm stosuje się naturalne aromaty dodatkowo pobudzające zmysł węchu. Normy Royal Canin określające aromatyczność karm są mocno zaostrzone – nawet najlepsza karma nie będzie w stanie zapewnić zwierzęciu prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia i kondycji, jeśli nie będzie przyjmował jej w wystarczających ilościach czy odmawiał jej jedzenia. Równie istotna jest łatwość spożywania karmy, którą zapewnia optymalna wielkość, kształt oraz tekstura krokietów.

Sucha karma dla psa Royal Canin Mini AdultSucha karma dla psa Royal Canin Medium AdultSucha karma dla psa Royal Canin Maxi AdultSucha karma dla psa Royal Canin Giant Adult 

Duże znaczenie ma w tej kwestii także technologia produkcji, metoda konserwacji produktów oraz stosowane systemy kontroli jakości. Przy każdej dostawie nowej partii surowców wykorzystywanych w produktach Royal Canin, szczególnej kontroli podlegają zwłaszcza wszystkie tłuszcze.  To właśnie ich jakość gwarantuje, że smakowitość karmy będzie utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały okres jej przydatności do spożycia. Starannie sprawdzany jest też sposób przechowywania wyprodukowanej już karmy oraz warunki jej transportu. Ponadto sam proces pakowania przeprowadzany jest w kontrolowanej atmosferze, dzięki czemu zahamowane zostają procesy utleniania, a tym samym karmy zachowują parametry odżywcze oraz walory zapachowe. Warto nadmienić, że Royal Canin jest jedynym producentem karm dla psów stosującym nowoczesną technologię pakowania w modyfikowanej atmosferze.

Specjalistyczna receptura karm dla psów kluczem do najwyższego poziomu strawności

Strawność i ilość poszczególnych składników karmy decydują o jej przyswajalności jako gotowego wyrobu. Tłuszcze i węglowodany (np. gotowana skrobia  i monosacharydy) są przez psy trawione niemal całkowicie, bo w około 96%. Włókno, które również zalicza się do węglowodanów, jest niestrawne, jednak niezbędne do tego, aby jelita pracowały prawidłowo.

Znacznie bardziej zróżnicowana jest natomiast strawność białek. Od tego jakiej jakości białka zostaną użyte do produkcji karmy zależy jakość produktu. Niska strawność zastosowanego białka powoduje przechodzenie jego dużych ilości do jelita grubego, przez co zwiększa się fermentacja jelitowa oraz objętość stolca. Konsekwencją mogą być dolegliwości pokarmowe i groźne dla zdrowia biegunki, które w dłuższym okresie mogą doprowadzić do problemów zdrowotnych. Z tego powodu Royal Canin dokłada wszelkich starań, aby podnieść współczynnik strawności białek – wyższa strawność użytego białka świadczy o wyższej jakości produktu.

Najbardziej wartościowymi są białka L.I.P., których strawność przekracza 90%. W praktyce jednak, ze względu na możliwe odchylenia w wynikach analiz, Royal Canin kwalifikuje jako białka L.I.P. te uzyskujące poziom minimum 95%. Warto zaznaczyć, że w karmach innych producentów współczynnik ten często wynosi zaledwie 75%. Badanie strawności sprowadza się do badania ilości i jakości kału, który powinien być twardy i dobrze uformowany, jednak nie suchy. Centrum Badań i Rozwoju Royal Canin ocenia jego konsystencję, stosując pięciostopniową skalę – od kału zbyt płynnego do zbyt twardego. Optymalny jest wynik pośredni.

Royal Canin – najwyższa jakość produkowanej karmy

Składniki produktów Royal Canin dobierane są przede wszystkim pod kątem swoich wartości odżywczych. Prawidłowy dla danego zwierzęcia bilans osiąga się dzięki optymalnym proporcjom poszczególnych składników. Powinien on uwzględniać ich wzajemne oddziaływanie i uzupełnianie się. Do każdej karmy opracowano obowiązujące we wszystkich firmowych fabrykach specyfikacje, określające właściwy standard jakości, zarówno surowców używanych do jej produkcji, jak i gotowych wyrobów. Ponadto jakość karmy oceniana jest na podstawie właściwych parametrów:

 • smakowitości,
 • tolerancji pokarmowej produktu,
 • wpływu na kondycję psa i stan jego sierści,
 • odziaływania na ogólne funkcjonowanie organizmu,
 • wpływu na aktywność fizyczną i reprodukcyjną zwierzęcia (dotyczy jedynie zwierząt hodowlanych).

Badania, które są gwarancją należytych standardów

Normy, które musi spełniać gotowa karma sucha czy mokra na każdym etapie swojej produkcji, są bardzo surowe. Gwarancją tego, że standardy jakości są ściśle przestrzegane, są testy. Rocznie wykonuje się ich blisko 160 tysięcy. Zajmują się nimi pracownicy laboratoryjni oraz inżynierowie technologii żywności. W ciągu roku zostaje przebadanych ponad 50 tysięcy próbek. Do najczęściej przeprowadzonych testów należą:

 • podwójnie ślepe testy

Przeprowadzane w celu upewnienia się czy wszystkie próbki karmy są równie wysokiej jakości. W ich ramach jedna grupa analityków dostaje od Royal Canin do przebadania losowo wybrane próbki karmy. Każdej z nich nadawany jest osobny numer, który gwarantuje jej pełną identyfikowalność. Naukowcy wypełniają formularz, w którym podają dokładne informacje o zawartości próbek. Potem są one dostarczane do laboratorium. Tam zupełnie inny zespół analityków bada je pod określonym kątem, nie wiedząc co próbki zawierają, ani jakie jest ich pochodzenie. Następnie wypełnia on osobny formularz z wynikami swoich analiz. Ostatecznie oba formularze docierają do trzeciego, niezależnego badacza, który w oparciu o nie przygotowuje raport.

 • testy stabilności produkcji

Przechodzą przez nie także dostawcy Royal Canin. Z każdej nowo dostarczonej partii surowców badane jest co najmniej 20 próbek na różnym etapie produkcyjnym. Wymagania są wysokie – niektóre składniki, takie jak na przykład białka o wysokiej wartości biologicznej (przeznaczone dla zwierząt w podeszłym wieku, o podwyższonej wrażliwości i w okresie wzrostu) dostarczane są z zaledwie paru miejsc na świecie. Gwarantuje to, że – niezależnie od miejsca wytwarzania – wszystkie karmy są tak samo wartościowe.

Badania kliniczne przeprowadzane w najnowocześniejszych laboratoriach, przy współpracy z najlepszymi uniwersytetami weterynaryjnymi, często prowadzą do przełomowych odkryć w dziedzinie żywienia psów. Aktualnie firma Royal Canin prowadzi równolegle 50 innowacyjnych projektów we współpracy zarówno z globalnym zespołem ds. rozwiązań naukowo-technologicznych grupy Mars (właścicielem marki Royal Canin), jak i renomowanym Waltham Center for Pet Nutrition w Leicestershire w Wielkiej Brytanii czy siecią specjalistycznych szpitali dla zwierząt Banfield.

Karmy dla psów Royal Canin – pokarm, który powstaje w wyniku ścisłej współpracy z lekarzami weterynarii, hodowcami i właścicielami zwierząt

Po testowaniu karm Royal Canin przez wyselekcjonowanych psich degustatorów, kolejnym etapem procesu badania jakości karmy jest sprawdzanie reakcji na dany produkt wśród psów żyjących w hodowlach współpracujących z Royal Canin. Strategia ta pozwala dodatkowo ulepszyć skład karm przed ich wprowadzeniem do produkcji. Na przykład, dzięki sugestiom 16 hodowców (którzy testowali 7 rodzajów krokietów o różnym kształcie, podając je przez 12 miesięcy 63 bokserom) pracownicy laboratoriów Royal Canin opracowali między innymi specjalny kształt krokietów idealnie dostosowany do potrzeb psów ras brachycefalicznych. Wyróżnikami tych psów są bardzo krótka, kwadratowa głowa oraz szeroki, spłaszczony pysk z lekkim przodozgryzem. Do udziału w testach często zapraszani są właściciele psów w ramach panelu konsumenckiego, a jeśli produkt przeznaczony jest dla psów chorych – także kliniki weterynaryjne. Karma zostaje dopuszczona do produkcji, a następnie sprzedaży, wyłącznie wtedy, gdy zbierze pozytywne opinie.

Na tym jednak współpraca firmy z hodowcami, właścicielami i lekarzami weterynarii nie kończy się. Dzięki cyklicznym spotkaniom w siedzibie Centrum Badań i Rozwoju w Aimargues, wymiana opinii i obserwacji na temat karm jest prowadzona nieustannie, także po ich wprowadzeniu na rynek. Dzięki temu mogą być one na bieżąco ulepszane. Ponadto każdego roku pod szyldem Royal Canin organizowane jest Biznesowe Forum Weterynaryjne, Spotkanie Naukowe oraz Zjazd Hodowców, a także programy szkoleniowe dla lekarzy weterynarii, których specjalizacją jest żywienie zwierząt.

Produkt końcowy, czyli karmy, które trafiają na sklepowe półki, to efekt wspólnej pracy firmowego Centrum Badań i Rozwoju w Aimargues we Francji, zespołów hodowlanych, laboratoriów, zakładów produkcyjnych oraz globalnego wsparcia hodowców i lekarzy weterynarii. Receptura wspierająca prawidłowy rozwój, samopoczucie i kondycję psa, najwyższa smakowitość i strawność, przestrzeganie starannie ustalonych specyfikacji dotyczących surowców i produkcji, ścisła współpraca ze specjalistami i właścicielami zajmującymi się zwierzętami na co dzień – wszystkie te czynniki sprawiają, że karmy Royal Canin są najlepsze dla psów i znacząco wyróżniają się na tle obecnych na rynku rozwiązań żywieniowych innych producentów.

Obejrzyj film i sprawdź, w jaki sposób Royal Canin dba o twojego pupila.

 

1448

Interesujące? Chcesz
wiedzieć więcej? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Błąd zapisu

zamknij