E jak Excellence – fabryka karmy dla zwierząt na szóstkę!

Żeby wytwarzać produkt najwyższej jakości, należy mieć nie tylko doskonałą recepturę i surowce konieczne do jego wytworzenia, ale i odpowiednie warunki. Dlatego właśnie fabryka Royal Canin w Polsce co roku poddawana jest ocenie. Dokonuje jej niezależna, międzynarodowa instytucja certyfikująca: LRQA*.

Ocenę doskonałą – excellence uzyskuje się poprzez znaczące wyjście poza wymagania oraz uzyskanie pozycji lidera na tle innych ocenianych fabryk.  Aby tego dokonać, fabryka z oceną doskonałą musi stosować najlepsze praktyki i rozwiązania. Zobacz jakie zadania postawiono przed nami!

Obszary poddane ocenie

Coroczny audyt LRQA polega na potwierdzeniu zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami ISO 9001, ISO 22000 (HACCP) oraz z wymaganiami standardów korporacyjnych. Zakres audytu obejmuje System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Produktu i sprawdza takie obszary jak:

  • przegląd zarządzania oraz poszczególnych procesów (zakup surowców i opakowań, przyjęcie surowców i laboratorium, proces produkcyjny, pakowanie oraz magazynowanie),
  • planowanie prewencji,
  • proces reklamacyjny wraz ze słuchaniem klienta,
  • program obrony zakładu,
  • nadzór nad dokumentacją.

 Audyt LRQA ocenia System Zarządzania w fabrykach wg. 5 kategorii zgodności:

W ramach corocznego audytu jakościowego wykonywanego przez zewnętrzną, niezależną jednostkę LRQA, w roku 2017, nasza fabryka po raz trzeci zdobyła ocenę doskonałą – Excellence.

Najlepsze praktyki 2017

Higiena, zoning, zarządzanie przepływem ludzi (Exellence) – te praktyki zostały wyróżnione jako najlepsze w całej grupie. Fabryka Royal Canin w Niepołomicach cechuje się wyjątkowym poziomem higieny i czystości, co jest podkreślane przy każdej wizycie naszych gości. Ponadto nasza fabryka zorganizowana jest z pełnym podziałem na strefy wysokiego i niskiego ryzyka.

Poprzez odpowiednie zaprojektowanie budynku, stref i procedur komunikacyjnych ryzyko zakażenia mikrobiologicznego naszych produktów ograniczamy do minimum. Poziom tego ryzyka monitorujemy wykonując bardzo dokładne kontrole mikrobiologiczne na wszystkich partiach naszych produktów.

Konstrukcyjne rozwiązania przyjęte w Niepołomicach zostały powielone też w innych fabrykach Royal Canin na całym świecie, m.in. we Francji, Kanadzie, RPA czy Rosji.

Kliknij i poznaj nas lepiej!

Skupienie na jakości surowca

Poprzez odpowiedni monitoring pól uprawnych, szkolenia dostawców i plan monitorowania prób surowcowych przed ich zamówieniem możemy mieć najlepszej jakości surowiec. Gwarantuje to również cały proces zarządzania ryzykiem mykotoksyn (Towards Excellence) w surowcach zbożowych oraz efektywna współpraca z dostawcami tych surowców.

Naszą siłą są Ludzie!

Ocena doskonała dla fabryki Royal Canin w Polsce jest efektem długotrwałego wysiłku oraz oddania i zaangażowania w poprawę efektywności, które reprezentuje każdy Współpracownik. Podczas audytu został przede wszystkim zauważony wysoki poziom wiedzy i umiejętności Współpracowników na każdym etapie procesu, odpowiedzialne zarządzanie oraz wyjątkowa pasja, z jaką wykonywane są codzienne obowiązki.  Doceniony został również poziom prowadzonych inwestycji i ciągły rozwój fabryki.

 *LRQA jest międzynarodową instytucją certyfikującą zrzeszoną z Lloyd’s Register. W obszarze certyfikacji systemów zarządzania LRQA utrzymuje niezmiennie najwyższą jakość. Do tej pory przeprowadziła certyfikację systemów jakości w 44 000 przedsiębiorstw, w 122 krajach świata. W Polsce LRQA certyfikowała system w ponad 950 przedsiębiorstwach.

Interesujące? Chcesz
wiedzieć więcej? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Błąd zapisu

zamknij