Royal canin na liscie najlepszych miejsc pracy w polsce

arrow wróć

Royal canin na liscie najlepszych miejsc pracy w polsce

2014-04-02Instytut Great Place to Work® już po raz szósty ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. Firma Royal Canin, znalazła się z zaszczytnym gronie laureatów, zajmując 5 miejsce w rankingu firm zatrudniających do 500 osób.
Zasady oceniania w konkursie Great Place to Work® nie są łatwe. Pracownicy oceniają samodzielnie, czy wprowadzone w firmie rozwiązania spełniają ich oczekiwania. O pozycji firmy na liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wynik ankiety Pracowniczej oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR. Ponad 60% finalnej oceny firmy pochodzi z wyniku anonimowej ankiety.
Pracownicy odpowiadając na pytania zawarte w badaniu, oceniali takie wartości jak: wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma oraz koleżeńskie relacje między Pracownikami a kierownictwem. W Royal Canin wskaźniki te plasowały się na bardzo wysokim poziomie.
Aż 97% Pracowników firmy Royal Canin uznało, iż firma stwarza warunki pracy, które są bezpieczne dla zdrowia, 97% Pracowników chce pracować w Royal Canin przez długi czas, a 96% Pracowników z dumą mówi ludziom, gdzie pracuje.
Wszyscy uhonorowani laureaci, w tym firma Royal Canin Polska, zostali docenieni, ze względu na wysoki poziom kultury organizacyjnej, w której panuje wzajemne zaufanie, pracodawca jest wiarygodny, pracownik szanowany, a wszyscy mają poczucie dumy z tego co robi firma. Aż 86 % ankietowanych uznało, że praca w firmie Royal Canin daje im dużo radości.
Badanie Great Place To Work® ma ponad dwudziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie. Obecnie projekt realizowany jest w blisko 50 krajach. Corocznie uczestniczy w nim ok. 6 000 przedsiębiorstw na całym świecie, zatrudniających ogółem blisko 12 milionów pracowników.
Kontakt dla mediów
Agata Niemiec-Miżejewska
Agencja PR Image Line Communication

503 00 25 13